Họp Hội đồng khoa học thẩm định đề tài “Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập môn Luật kinh tế theo hệ thống tín chỉ” của Khoa Luật Kinh tế
Tiếng Việt

Sự kiện

Họp Hội đồng khoa học thẩm định đề tài “Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập môn Luật kinh tế theo hệ thống tín chỉ” của Khoa Luật Kinh tế

14:00 - 19-04-2019

Thứ Sáu 19/4

14h00

Họp Hội đồng khoa học thẩm định đề tài “Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập môn Luật kinh tế theo hệ thống tín chỉ” của Khoa Luật Kinh tế.

Thành phần: Theo Quyết định 1381/QĐ-KH&ĐBCL ngày 8/4/2019.

Phòng

A117

  • tags