Lịch thi lại, thi nâng điểm học kỳ I năm học 2020-2020 khóa 16 Đại học liên thông các ngành Kế toán, Tài chính, CNTT, QTKD, Luật KT từ ngày 22/12/2020
Tiếng Việt

Khoa Đại học liên thông & Đào tạo từ xa

Lịch thi lại, thi nâng điểm học kỳ I năm học 2020-2020 khóa 16 Đại học liên thông các ngành Kế toán, Tài chính, CNTT, QTKD, Luật KT từ ngày 22/12/2020

20:38 - 18-12-2020
Sinh viên xem chi tiết  TẠI ĐÂY
  • tags