Phiếu đăng ký xét tuyển vào Đại học hệ Chính quy năm 2020
Tiếng Việt

Đại học chính quy

Phiếu đăng ký xét tuyển vào Đại học hệ Chính quy năm 2020

15:28 - 18-06-2020

Mời thí sinh tải mẫu phiếu đăng ký xét tuyển vào Đại học hệ Chính quy năm 2020:

  • PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BẰNG HỌC BẠ NĂM 2020: tại đây.
  • PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BẰNG KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020: tại đây.

- Gửi hồ sơ xét tuyển trực tuyến theo địa chỉ: http://tuyensinh.hubt-edu.com/
>------------------------------------------------
Tham gia Nhóm Facebook Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội: https://www.facebook.com/groups/K25.Hubt.ers/
  • tags