PHT Nguyễn Công Nghiệp chủ trì Hội nghị công bố Kết luận thanh tra
Tiếng Việt

Sự kiện

PHT Nguyễn Công Nghiệp chủ trì Hội nghị công bố Kết luận thanh tra

13:30 - 18-06-2019

Thứ Ba 18/6

13h30

PHT Nguyễn Công Nghiệp chủ trì Hội nghị công bố Kết luận thanh tra:

·       13h30: Khoa Thương Mại.

Thành phần: Các thành viên của Đoàn thanh tra số 3; Ban Chủ nhiệm, giảng viên và trợ lý Khoa Thương Mại; ô.Một (TT-PC);

Mời dự: PHT Đinh Văn Tiến.

·       14h30: Khoa Ngôn ngữ Anh.

Thành phần: Các thành viên của Đoàn thanh tra số 3; Ban Chủ nhiệm, cán bộ, giảng viên và trợ lý Khoa Ngôn ngữ Anh; ô.Một (TT-PC);

Mời dự: PHT Trần Đức Minh

Phòng

A205

  • tags