Lịch làm việc từ ngày 18/5 đến 24/5/2020 (số 38)
Tiếng Việt

Lịch tuần

Lịch làm việc từ ngày 18/5 đến 24/5/2020 (số 38)

09:08 - 18-05-2020
TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

–––––––––––––

VĂN PHÒNG TRƯỜNG

LỊCH LÀM VIỆC

Thời gian: từ 18/5/2020 - 24/5/2020

 

 

 

Số: 38

 

 

Ngày

Giờ

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai 18/5

14h00

PHT Đỗ Quế Lượng chủ trì họp về trạng thái hồ sơ trên hệ thống của Bộ.

Thành phần: ô.Học, c.Mỹ (P.QLĐT); ô.Huyền, ô.Khoa (P.TCCB) và một số giảng viên cơ hữu.

Phòng A204

Thứ Ba 19/5

8h30

Họp Ban Giám hiệu

Mời dự: ô.Nhị (VP); ô.Huyền (TCCB)

Phòng A204

Thứ Tư 20/5

9h00

PHT Trần Đức Minh tiếp Đại diện Công ty Haato Nhật Bản.

Thành phần: Viện HTQT.

Phòng A205

Thứ Sáu 22/5

8h30

PHT Nguyễn Công Nghiệp chủ trì họp Ban Trù bị xây dựng phương án thành lập Hội đồng Trường.

Thành phần: Theo Quyết định số 1288/QĐ-HĐQT, ngày 12/5/2020

Phòng A204

Thứ Bảy 23/5

8h30

Khoa Ngôn ngữ Anh tổ chức gặp sinh viên Khóa 21 phổ biến về bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp.

Phòng A204

 

 

          Ghi chú:  Đề nghị các Chi bộ có quần chúng là đối tượng cảm tình Đảng tổ chức bồi dưỡng và làm hồ sơ phát triển Đảng nhân dịp ngày 19/5 và Đại hội Đảng bộ Trường.   

  • tags