DANH SÁCH THI LẠI, NÂNG ĐIỂM HA6 NGÀNH TC NGÀY 22.04.2019
Tiếng Việt

Khoa Tiếng Anh A2

DANH SÁCH THI LẠI, NÂNG ĐIỂM HA6 NGÀNH TC NGÀY 22.04.2019

14:49 - 18-04-2019

Sinh viên xem danh sách thi lại, nâng điểm  ngày 22.04.2019 môn HA6 ngành TC TẠI ĐÂY


Mọi điều chỉnh liên hệ số điện thoại 0364742380 hoặc VPK T203 ( Tam Trinh)

  • tags