Danh sách thi kết thúc HA7- các lớp DL- K20- SÁNG ngày 27/3/2017
Tiếng Việt

Khoa Tiếng Anh B

Danh sách thi kết thúc HA7- các lớp DL- K20- SÁNG ngày 27/3/2017

14:25 - 18-03-2017

Sinh viên xem DS thi TẠI ĐÂY

VPK giải quyết mọi thắc mắc trước ngày 25/3/2017 tại A309
 
Chú ý: THI LẠI + NÂNG ĐIỂM
 
SINH VIÊN MUA PHIẾU NỘP LẠI CHO LỚP TRƯỞNG. VPK NHẬN PHIẾU THI LẠI NGAY KHI THI XONG. LỚP TRƯỞNG TẬP HỢP DANH SÁCH CÙNG VỚI PHIẾU THI LẠI NỘP LẠI TẠI PHÒNG A309.

HẠN NỘP PHIỂU LÀ SAU 2 NGÀY THI
LỊCH THI LẠI + NÂNG ĐIỂM DỰ KIẾN TỪ NGÀY 3/4/2017
  • tags