Khoa CNTT: Danh sách thi lại, nâng điểm cuối kỳ 1 năm học 2018-2019
Tiếng Việt

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa CNTT: Danh sách thi lại, nâng điểm cuối kỳ 1 năm học 2018-2019

16:13 - 18-01-2019

- Danh sách tổng hợp các môn

Lưu ý:

1. Sinh viên tải file về máy tính và tìm kiếm thông tin

2. Nếu không có trong danh sách liên hệ về Khoa CNTT D403Y trước 3 ngày thi.

  • tags