Thông báo v/v Tạm ngừng nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy 2020 một số ngành đủ chỉ tiêu.
Tiếng Việt

Đại học chính quy