Thông báo lịch học lại học kỳ I năm 2015 - 2016
Tiếng Việt

Khoa Toán

Thông báo lịch học lại học kỳ I năm 2015 - 2016

09:05 - 17-08-2015
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
KHOA TOÁN

THÔNG BÁO LỊCH HỌC LẠI 

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016


Theo thông báo số 06/GV ngày 11/ 08/ 2015 của phòng Giáo vụ, Khoa Toán sẽ tổ chức học lại các học phần do Khoa phụ trách. Đề nghị sinh viên các khoá 16, 17, 18, 19 thi chưa đạt các học phần Toán cao cấp 1, 2, 3; Toán tài chính đến văn phòng khoa Toán B4.04Y đăng ký học lại từ ngày  11/ 08/ 2015 đến hết ngày 19/ 08/ 2015. 

Dự kiến thời gian học: Bắt đầu từ ngày 31/08/2015 học vào buổi tối.

Yêu cầu sinh viên đến đăng ký học đúng thời hạn trên (khoa không giải quyết thêm bất cứ trường hợp nào ngoài hạn định). 

Sinh viên đến học đúng phòng học theo danh sách khoa Toán bố trí, xem danh sách vào ngày 29/08/2015 tại bảng tin khoa Toán B4.04Y; Nếu có sai sót thông tin về họ tên, lớp, MSV… thì đến khoa Toán đính chính từ ngày 29/08/2015 đến hết ngày 31/08/2015). 

Hà nội, ngày 11 tháng 08 năm 2015

          KHOA TOÁN

  • tags