Khoa CNTT: Danh sách thi Môn Tin 4 (LK, TR, RM, TN, DG, QK) - Khoá 23
Tiếng Việt

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa CNTT: Danh sách thi Môn Tin 4 (LK, TR, RM, TN, DG, QK) - Khoá 23

09:46 - 17-07-2020

Ngày thi: 25/07/2020

Lưu ý: Sinh viên xem lịch thi và phản hồi sai sót về khoa CNTT trước ngày thi ít nhất 03 ngày.

- Xem danh sách Khoa Luật - T.Trung - Răng hàm mặt tại đây: [Click me]

- Xem danh sách Khoa Điều dưỡng - Quản lý KT tại đây: [Click me]

- Xem danh sách Khoa T.Trung - Luật Từ Sơn tại đây: [Click me]

  • tags