Khoa CNTT: Danh sách thi Môn Tin 3 (TA - TN) - Khoá 23
Tiếng Việt

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa CNTT: Danh sách thi Môn Tin 3 (TA - TN) - Khoá 23

09:42 - 17-07-2020

Ngày thi: 25/07/2020

Lưu ý: Sinh viên xem lịch thi và phản hồi sai sót về khoa CNTT trước ngày thi ít nhất 03 ngày.

- Xem danh sách Khoa TA tại đây: [Click me]

- Xem danh sách Khoa TN tại đây: [Click me]

  • tags