Khoa CNTT: Danh sách thi Môn Tin 2 (QL, TR, TM) - Khoá 24
Tiếng Việt

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa CNTT: Danh sách thi Môn Tin 2 (QL, TR, TM) - Khoá 24

16:10 - 17-07-2020

Ngày thi: 29/07/2020

Lưu ý: Sinh viên xem lịch thi và phản hồi sai sót về khoa CNTT trước ngày thi ít nhất 03 ngày.

- Xem danh sách Khoa QL tại đây: [Click me]

- Xem danh sách Khoa TR, TM tại đây: [Click me]

  • tags