Khoa CNTT: Danh sách thi Môn Tin 2 (KT,LK,QK,DL,QL,KT,LK,TR) - Khoá 24
Tiếng Việt

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa CNTT: Danh sách thi Môn Tin 2 (KT,LK,QK,DL,QL,KT,LK,TR) - Khoá 24

16:14 - 17-07-2020

Ngày thi: 30/07/2020

Lưu ý: Sinh viên xem lịch thi và phản hồi sai sót về khoa CNTT trước ngày thi ít nhất 03 ngày.

- Xem danh sách (KT,LK,QK,DL) Cơ sở Vĩnh Tuy tại đây: [Click me]

- Xem danh sách (QL,KT,LK,TR) Cơ sở Từ Sơn tại đây: [Click me]

  • tags