Khoa CNTT: Danh sách thi Môn Tin 2 (DK,YK,TC,NH,RM,QN,KM,DD) - Khoá 24
Tiếng Việt

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa CNTT: Danh sách thi Môn Tin 2 (DK,YK,TC,NH,RM,QN,KM,DD) - Khoá 24

10:17 - 17-07-2020

Ngày thi: 28/07/2020

Lưu ý: Sinh viên xem lịch thi và phản hồi sai sót về khoa CNTT trước ngày thi ít nhất 03 ngày.

- Xem danh sách (DK,YK,TC,NH,RM,QN,KM,DD) Cơ sở Vĩnh Tuy tại đây: [Click me]

- Xem danh sách (YK,DK,DD,TC) Cơ sở Từ Sơn tại đây: [Click me]

  • tags