Khoa CNTT: Danh sách thi Môn Tin 2 (DG) - Khoá 24
Tiếng Việt

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa CNTT: Danh sách thi Môn Tin 2 (DG) - Khoá 24

09:56 - 17-07-2020

Ngày thi: 27/07/2020

Lưu ý: Sinh viên xem lịch thi và phản hồi sai sót về khoa CNTT trước ngày thi ít nhất 03 ngày.

- Xem danh sách Khoa Điều dưỡng tại đây: [Click me]

  • tags