PHT Trần Đức Minh tiếp Giám đốc Tập đoàn FUU SACHEN (Đức) về hợp tác đào tạo Điều dưỡng và Du lịch.
Tiếng Việt

Sự kiện

PHT Trần Đức Minh tiếp Giám đốc Tập đoàn FUU SACHEN (Đức) về hợp tác đào tạo Điều dưỡng và Du lịch.

09:00 - 17-04-2019

Thứ Tư 17/4

9h00

PHT Trần Đức Minh tiếp Giám đốc Tập đoàn FUU SACHEN (Đức) về hợp tác đào tạo Điều dưỡng và Du lịch.

Thành phần: Viện HTQT, Ban Chủ nhiệm K.Điều dưỡng & K.Du lịch.

Phòng

A205

  • tags