Danh sách thi kết thúc HA7- K21-ngành DL -SÁNG NGÀY 20/3/2018
Tiếng Việt

Khoa Tiếng Anh B

Danh sách thi kết thúc HA7- K21-ngành DL -SÁNG NGÀY 20/3/2018

11:32 - 17-03-2018

Sinh viên xem DS thi TẠI ĐÂY

VPK B1 giải quyết mọi thắc mắc tại A309 trước 10h ngày 19/3/2018

Chú ý: THI LẠI + NÂNG ĐIỂM
 
SINH VIÊN MUA PHIẾU NỘP LẠI CHO LỚP TRƯỞNG. VPK NHẬN PHIẾU THI LẠI NGAY KHI THI XONG. LỚP TRƯỞNG TẬP HỢP DANH SÁCH CÙNG VỚI PHIẾU THI LẠI NỘP LẠI TẠI PHÒNG A309.

HẠN NỘP PHIỂU LÀ SAU 2 NGÀY THI. 
  • tags