Lịch khảo sát đánh giá giảng viên Học kỳ I năm học 2018 - 2019
Tiếng Việt

Trung tâm Tin học

Lịch khảo sát đánh giá giảng viên Học kỳ I năm học 2018 - 2019

17:21 - 16-11-2018

Nhà trường thực hiện khảo sát đánh giá giảng viên học kỳ I năm học 2018-2019 từ ngày 19/11/2018 đến ngày 08/12/2018.

Thông tin liên hệ: 0982744880( Cô Thảo Phòng D104 - Trung tâm Tin học hoặc 090.222.3517 ( Thầy Trường Trung tâm Tin học, phòng D105).

  • tags