Phó Hiệu trưởng thường trực TS. Đỗ Quế Lượng chủ trì họp Hội đồng xét khen thưởng về học tập, rèn luyện của sinh viên năm học 2016 – 2017
Tiếng Việt

Thi đua - Khen thưởng

Phó Hiệu trưởng thường trực TS. Đỗ Quế Lượng chủ trì họp Hội đồng xét khen thưởng về học tập, rèn luyện của sinh viên năm học 2016 – 2017

14:20 - 16-10-2017

Sáng ngày 12-10, Thường trực Hội đồng và các Uỷ viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng nhà trường đã có cuộc họp bình xét khen thưởng đối với sinh viên có thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học 2016 - 2017 do Phó Hiệu trưởng thường trực TS. Đỗ Quế Lượng – Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sinh viên chủ trì. Thành phần Hội đồng gồm có: PGS.TS. Đỗ Minh Cương - Bí thư Đảng ủy; TS. Nguyễn Đình Đức - Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên; CN. Nguyễn Thị Hương - Trưởng phòng Tài vụ; CN. Nguyễn Văn Học - Phó Trưởng phòng Giáo vụ; CN. Trần Hữu Hạnh - Bí thư Đoàn trường; ThS. Phí Công Minh - Phó Trưởng Khoa Đại học liên thông cùng đại diện các phòng, ban, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên nhà trường.

 Phó Hiệu trưởng thường trực TS. Đỗ Quế Lượng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Trung tâm truyền thông

Hội đồng đã thông qua danh sách khen thưởng cho các sinh viên có thành tích cao trong học tập và rèn luyện để trình lên Giáo sư Hiệu trưởng phê duyệt. Trong năm học 2016 - 2017 có 1.857 số sinh viên giỏi, khá (Hệ Đại học chính quy) được khen thưởng trên tổng số 10.627 sinh viên, chiếm 17,47% (của khóa 19, khóa 20, khóa 21) với tổng mức tiền thưởng là 442.200.000 đồng và 01 lớp đạt danh hiệu Lớp tiên tiến. Theo báo cáo của Khoa Đại học Liên thông có 279 sinh viên giỏi, khá được khen thưởng trên tổng số 821 sinh viên, chiếm 34% (của khóa 12, khóa 13, khóa 14) với tổng mức tiền thưởng là 45.700.000 đồng và 01 lớp đạt danh hiệu Lớp tiên tiến.

Ngoài ra, trong năm 2016 - 2017, Lớp tiên tiến KT20.01 có 02 Cán bộ lớp, Lớp tiên tiến LTCD-KT01 cũng có 02 Cán bộ lớp; 04 cán bộ này đã có những đóng góp đáng kể trong công tác quản lý lớp học để trở thành Lớp tiên tiến.

Theo đó ngoài giấy khen của Hiệu trưởng, sinh viên xuất sắc sẽ được thưởng 600 nghìn đồng/năm học, sinh viên giỏi được thưởng 400 nghìn đồng/năm học và 200 nghìn đồng/năm học đối với sinh viên khá.

Tại buổi họp, TS. Đỗ Quế Lượng - Phó Hiệu trưởng nhà trường cũng đã biểu dương những thành tích mà các sinh viên đã đạt được trong năm học 2016 - 2017. Phó Hiệu trưởng cũng yêu cầu Phòng Công tác sinh viên, Giáo vụ, Khoa Đại học Liên thông, Văn phòng Đoàn và các đơn vị khác phải quản lý, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các sinh viên, các lớp để sang năm học 2017 - 2018 sẽ có nhiều sinh viên xuất sắc, giỏi và khá, nhiều Lớp tiên tiến hơn nữa, làm rạng danh cho nhà trường.


Thường trực Hội đồng và các Uỷ viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng nhà trường. Ảnh: Trung tâm truyền thông

Sự hỗ trợ, động viên và khuyến khích của nhà trường thông qua công tác khen thưởng hằng năm là sự khích lệ to lớn cho tinh thần học tập và rèn luyện của sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Thu Hương

Trung tâm truyền thông

  • tags