Phiếu đăng ký xét tuyển vào Đại học hệ Chính quy năm 2019
Tiếng Việt

Đại học chính quy

Phiếu đăng ký xét tuyển vào Đại học hệ Chính quy năm 2019

17:14 - 16-07-2019

Mời thí sinh tải mẫu phiếu đăng ký xét tuyển vào Đại học hệ Chính quy năm 2019:

  • PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BẰNG HỌC BẠ NĂM 2019: tải tại đây.
  • PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BẰNG KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019: tải tại đây.


------------------------------------------------
Tham gia Nhóm Facebook Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội: https://www.facebook.com/groups/dhkinhdoanhvacongnghehanoi/
  • tags