Chuẩn đầu ra trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc
Tiếng Việt

Khoa Kiến trúc

Chuẩn đầu ra trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc

15:48 - 16-05-2018

CHUẨN ĐẦU RA ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KIẾN TRÚC

Tên ngành đào tạo:  Kiến trúc

Mã số:                       60580102

Chương trình Đào tạo thạc sĩ kiến trúc tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được xây dựng theo định hướng khoa học ứng dụng , học viên sau khi tốt nghiệp  thạc sỹ có khả năng nắm bắt phương pháp luận nghiên cứu giải quyết một vấn đề thực tiễn , ứng dụng kết quả nghiên cứu, phát hiện và tổ chức các công việc triển khai trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp về phát triển kiến trúc và đô thị  tại các cơ quan quản lý , tổ chức, doanh nghiệp về tư vấn thiết kế , xây dưng và quản lý đô thị . Chương trình đào tạo cần đạt được năng lưc tối thiểu sau:

1. Yêu cầu về kiến thức

- Nắm vững kiến thức thuộc các lĩnh vực cơ bản của sáng tạo kiến trúc về Lý luận và Phê bình kiến trúc; Kiến trúc nhà ở, Kiến trúc nhà công cộng; Kiến trúc nhà và công trình công nghiệp  đặc biệt chú trọng đến sự vận dụng và phát triển vào thực tiễn của Việt Nam .

- Hiểu biết những kiến thức mới về biến đổi khí hậu; về bảo vệ môi trường sinh thái; về sử dụng tiết kiệm, tái tạo nguồn tài nguyên thiên nhiên và về các nhu cầu phát triển khác của xã hội hiện đại: Kiến trúc hiệu suất năng lượng; Kiến trúc xanh-bền vững; Kiến trúc thích ứng biến đổi khí hậu; Kiến trúc nông thôn mới.

- Nắm vững kiến thức các môn học liên ngành có quan hệ mật thiết hoạt động nghề nghiệp của kiến trúc về Xã hội học đô thị; Hệ thống Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng; Hệ thống quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

- Hiểu biết phương pháp nghiên cứu khoa học để biết vận dụng  giải quyết những vấn đề thực tiễn cũng như để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo bậc cao hơn.

- Nắm vững cách giao tiếp và nghiên cứu chuyên môn bằng các tài liệu tiếng Anh (chuẩn đầu ra trình độ tiếng Anh theo quy định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo).

2. Yêu cầu về kỹ năng:

- Kỹ năng tư duy độc lập, sáng tạo: Biết tổng hợp kiến thức, luôn suy nghĩ tìm tòi tìm ra những nét riêng, độc đáo cho tác phẩm thiết kế hay công trình nghiên cứu về kiến trúc của mình.

- Kỹ năng phát hiện và tổ chức công việc với vai trò người chủ trì dự án hoặc thành phần của dự án.

- Có kĩ năng vận dụng các kiến thức về môi trường để vận dụng vào việc phân tích, đánh giá môi trường và các yếu tố tác động trong quá trình nghiên cứu và thiết kế kiến trúc nhằm đề xuất các giải pháp tối ưu khi nghiên cứu và thiết kế kiến trúc.

- Có khả năng vận dụng kiến thức về kinh tế - xã hội và  kỹ thuật - công nghệ  để xác định được vấn đề then chốt của phát triển không gian, nghiên cứu thiết kế kiến trúc, quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Có khả năng sáng tạo nhằm tìm ra các giải pháp giải quyết các vấn đề trong quy trình nghiên cứu và thiết kế  cải tạo và xây dựng mới công trình kiến trúc;

- Có khả năng đánh giá và phê bình những hiện tượng văn hóa – kiến trúc- đô thị của Việt Nam và thế giới;

- Kỹ năng làm việc theo nhóm: Có khả năng phân công chia sẻ thông tin và hợp tác trong công việc với các thành viên trong nhóm

- Kỹ năng trình bày và thuyết trình: Lập luận, sắp xếp được ý tưởng và thuyết trình bảo vệ kết quả công việc.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn về phát triển kiến trúc và đề xuất những sáng kiến có giá trị; có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn; đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn; có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch; có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn;

4. Về phẩm chất chính trị

-  Nắm vững và vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê nin và đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn đời sống cũng như công tác chuyên môn.

-  Có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe và lối sống lành mạnh

-  Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tinh thần làm việc tập thể.

-  Thực hiện nghiêm túc luật bản quyền và sở hữu trí tuệ.

-  Có ý thức cầu thị, thường xuyên phấn đấu vươn lên nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý và nghiệp vụ. Luôn tìm tòi sáng tạo trong chuyên môn.

5. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

- Tham gia giảng dạy, đào tạo cán bộ kỹ thuật chuyên ngành tại các trường đại học, cao đẳng .

- Làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước: Bộ Xây dựng; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố; Viện quy hoạch các tỉnh thành phố; các bộ phận chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp; các đơn vị quản lý dự án của bộ Xây dựng các tỉnh, thành phố và các huyện…

- Làm việc trong các Cơ quan tư vấn thiết kế xây dựng dân dụng và công nghiệp của nhà nước hoặc tư nhân;trong các doanh nghiệp xây dựng , phát triển đô thị , doanh nghiệp đầu tư bất động sản .

- Làm việc độc lập với tư cách đơn vị tư vấn thiết kế;nhà thầu xây dựng .

- Làm việc trong các đơn vị tư vấn thiết kế và doanh nghiệp xây dựng nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Có khả năng tham gia công tác đào tạo nguồn nhân lực về kiến trúc cho các trường Đại học và cao đẳng.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

Học viên có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao; có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn về hoạch định chiến lược về Quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, bảo tồn di sản và phát triển kiến trúc bền vững.. .

Học viên có khả năng tiếp tục nghiên cứu khoa học để biết vận dụng  giải quyết những vấn đề thực tiễn cũng như để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo bậc tiến sỹ.

Đủ trình độ tham gia các khóa học, bồi dưỡng nâng cao ngắn hạn về phát triển quy hoạch, kiến trúc trong và ngoài nước.

  • tags
Tin khác