Thông báo thu tiền thi lại, thi nâng điểm giữa kỳ II năm học 2018-2019 các khóa Đại học liên thông.
Tiếng Việt

Khoa Đại học liên thông & Đào tạo từ xa

Thông báo thu tiền thi lại, thi nâng điểm giữa kỳ II năm học 2018-2019 các khóa Đại học liên thông.

11:02 - 16-04-2019
Sinh viên xem chi tiết TẠI ĐÂY
  • tags