Khoa Kiến trúc tổ chức giao thực tập cho sinh viên khóa AR18
Tiếng Việt

Khoa Kiến trúc

Khoa Kiến trúc tổ chức giao thực tập cho sinh viên khóa AR18

10:42 - 16-02-2017


Khoa kiến trúc tổ chức giao thực tập cho sinh viên khóa AR18
Có 194 em sinh viên đủ điều kiện đi thực tập tốt nghiệp đợt 1.
Kế hoạch nhận đồ án tốt nghiệp sẽ diễn ra vào ngày 20/3/2017.
Số lượng sinh viên còn lại sẽ tiến hành học lại và trả nợ môn để đi thực tập và nhận đồ án tốt nghiệp đợt 2.
Danh sách sinh viên thực tập sinh viên xem tại đây!
Một số hinh ảnh  • tags