Khoa CNTT: Danh sách thi Môn Tin 1 (ngành TA) - Khoá 24
Tiếng Việt

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa CNTT: Danh sách thi Môn Tin 1 (ngành TA) - Khoá 24

14:53 - 15-07-2020

Lưu ý: Sinh viên xem lịch thi và phản hồi sai sót về khoa CNTT trước ngày thi ít nhất 03 ngày.

- Xem danh sách tại đây: [Click me]

  • tags