THÔNG BÁO V/v tổ chức thi lại năm học 2018 – 2019
Tiếng Việt

Khoa GDTC

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi lại năm học 2018 – 2019

14:16 - 15-05-2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 05  năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức thi lại năm học 2018 – 2019

         Căn cứ theo kế hoạch đào tạo của Phòng Quản lý Đào tạo về việc tổ chức thi lần 2 cho những sinh viên còn nợ điểm môn học.

- Để đảm bảo cho việc tổ chức thi lần 2 theo đúng tiến độ Khoa sẽ thu phiếu thi lại bắt đầu từ ngày; Thứ 4 ngày 05/ 6/ 2019 đến hết thứ 4 ngày 12/ 6/ 2019.

 Sinh viên nộp phiếu trong giờ hành chính.

* Thời gian tổ chức thi lại: 8h Chủ nhật ngày 16/ 6/ 2019

  Địa điểm thi: Khoa Giáo dục thể chất cơ sở II Đền đô – Từ sơn – Bắc ninh

+ Sau khi thi lại 03 ngày Sinh viên lên trang Web để biết điểm. Nếu trường hợp thi lại không qua thì SV mua phiếu và đăng ký học lại theo thông báo của Khoa GDTC vào đầu tháng 08/ 2019.

* Yêu cầu:

- S/V mua phiếu thi lại tại Phòng Tài chính kế toán ( trong phiếu phải ghi rõ: Họ tên, MSV, lớp và nội dung môn phải thi lại). Phiếu mua phải nộp theo đúng thời gian qui định.

- S/V mua phiếu tập trung theo lớp hoặc cử đại diện nộp phiếu đăng ký tại: Cơ sở 2- Đền đô - Từ sơn – Bắc ninh, mọi thắc mắc về môn học liên hệ theo số điện thoại của cô Vân trợ lý Khoa: 0904.321.077 hoặc: 0988.514.111.

- Khi đi thi lại SV phải có; Thẻ SV hoặc CMTND, mặc đúng trang phục, dụng cụ thể thao theo qui định.

- Sinh viên có nhu cầu đi lại bằng ô tô liên hệ với cô Huyền: 0166.260.3883.                                                                              

               Nơi gửi:         

- Phòng  QLĐT  (để b/c)

- Phòng Công tác SV                                                                             CHỦ NHIỆM KHOA

- Phòng Tài chính kế toán                                    

- Phòng Khám đa Khoa                                                                                    ( đã ký)

- Khoa Đại học Liên thông

- Trung tâm Truyền thông

- Lưu VP Khoa GDTC                                                                ThS. Nghiêm Xuân Thúc    


                                                                                                                                                                                                   

 

  • tags