Danh sách thi lại học kỳ 1 năm học 2016-2017
Tiếng Việt

Khoa GDQP - An ninh

Danh sách thi lại học kỳ 1 năm học 2016-2017

12:08 - 15-01-2017

Sinh viên thi lại xem danh sách thi tại đây: 

https://drive.google.com/file/d/0B7WA2-KDQdKTWVl6UVVxT29GQW8/view?usp=sharing

Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp với thầy Trung trợ lý khoa trước ngày thi. 

  • tags