Kế hoạch tuyển sinh Đại học liên thông 14.2 - Năm 2016
Tiếng Việt

Thông báo chung

Kế hoạch tuyển sinh Đại học liên thông 14.2 - Năm 2016

14:27 - 14-12-2016


 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ VÀ HÀ NỘI
HĐTS - ĐHLT KHÓA 14.2

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội ,  ngày 09 tháng 12 năm 2016


KẾ HOẠCH TUYỂN SINH
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG 14.2-NĂM 2016


  1.  Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 15/12/2016

  2.  Ôn thi từ ngày 19/12/2016 đến 21/12/2016

  3. 14h00 ngày 29/12/2016 (Thứ 5) Thí sinh đến xem danh sách dự thi, kế hoạch thì ĐHLT Khóa 14.02 tại sảnh Nhà C - Trường Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội ( Đ/c: Số 29a, Ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
     
  4. Thời gian tổ chức thi tuyển. Ngày 30/12/2016 (Sáng, chiều thứ 6).


 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

  • tags