Thư mời Dự phiên họp trù bị Hội nghị Nhà đầu tư Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Tiếng Việt

Thông báo chung

Thư mời Dự phiên họp trù bị Hội nghị Nhà đầu tư Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

09:04 - 14-10-2020

Xem và tải dự thảo quy chế bầu cử: tại đây

Xem và tải quy chế làm việc tại đại hội đồng cổ đông - Hội nghị nhà đầu tư: Tại đây


Xem và tải nội quy Đại hội - Hội nghị: tại đây

 

   • tags