Thông báo chuyển ngày TL+NĐ ngày 15/6 sang ngày 21/6/2018
Tiếng Việt

Khoa Tiếng Anh B

Thông báo chuyển ngày TL+NĐ ngày 15/6 sang ngày 21/6/2018

08:23 - 14-06-2018
VPK Tiếng Anh B1 thông báo : 

vì lý do mất điện vào ngày 15/06/2018 cho nên lịch thi ngày 15/06/2018 sẽ chuyển sang ngày 21/06/2018 thời gian thi và số phòng thi vẫn như cũ như theo danh sách thi đã up lên web trường và gửi mail.

Trân trọng thông báo,
  • tags