Họp Hội đồng xét khen thưởng kawai lần thứ 36
Tiếng Việt

Hoạt động chung

Họp Hội đồng xét khen thưởng kawai lần thứ 36

15:47 - 14-05-2020

Sáng 14 tháng 5 năm 2020, tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Hội đồng đã họp xét khen thưởng Kawai lần thứ 36. Cuộc họp do Phó Hiệu trưởng GS. TS Nguyễn Công Nghiệp, Chủ tịch Hội đồng xét khen thưởng Kawai chủ trì.

Description: IMG_3918.JPG

Hội đồng thường trực xét khen thưởng Kawai lần thứ 36

Cuộc họp diễn ra với hai nội dung chính: xét thưởng kawai và xét giảm học phí cho sinh viên các khóa. Với nội dung xét thưởng Kawai, về thành tích kinh doanh có 4 sinh viên, về nghiên cứu khoa học có 10 nhóm sinh viên, về học tập, rèn luyện thuộc diện xuất sắc có 1 sinh viên, về học tập rèn luyện thuộc diện cán bộ lớp có 24 sinh viên. Tổng tất cả có 39 hồ sơ được vào diện khen thưởng với số tiền thưởng 66.900.000 (sáu mươi sáu triệu chín trăm ngàn đồng).

Cũng tại cuộc họp thường trực hội đồng cũng đã triển khai chủ trương xét giảm học phí cho các em sinh viên thuộc 5 đối tượng: 1. Sinh viên là người dân tộc thiểu số sống ở vùng cao, khó khăn về kinh tế; 2. Sinh viên là người mồ côi cả cha lần mẹ, không nơi nương tựa; 3. Sinh viên trong gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo; 4. Sinh viên là người tàn tật, tỷ lệ 41% trở lên, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; 5. Sinh viên hoặc gia đình sinh viên gặp khó khăn đột xuất trong thời gian học tập tại trường. Sinh viên các khóa 21, 22, 23, 24 thuộc 5 đối tượng trên đều được xét nếu có đơn đề nghị.

Tin: Hạnh Trần

Ảnh: Việt Anh

  • tags