Khoa Y tổ chức gặp mặt và trao Quyết định tiếp nhận đối với PGS.TS Đoàn Hữu Nghị - Phó Chủ nhiệm Khoa Y
Tiếng Việt

Sự kiện

Khoa Y tổ chức gặp mặt và trao Quyết định tiếp nhận đối với PGS.TS Đoàn Hữu Nghị - Phó Chủ nhiệm Khoa Y

09:30 - 14-03-2019

Thứ Năm 14/3

9h30

Khoa Y tổ chức gặp mặt và trao Quyết định tiếp nhận đối với PGS.TS Đoàn Hữu Nghị - Phó Chủ nhiệm Khoa Y.

Mời dự: Đại diện Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Khoa, Phòng theo giấy mời; Ban Chủ nhiệm, cán bộ, giảng viên Khoa Y;

VPK RHM

  • tags