Lễ sơ kết đợt 2 thi đua chào mừng 20 năm thành lập Trường và phát động đợt thi đua cao điểm
Tiếng Việt

Hoạt động chung

Lễ sơ kết đợt 2 thi đua chào mừng 20 năm thành lập Trường và phát động đợt thi đua cao điểm

15:17 - 14-03-2016

Ngày 11-03 vừa qua tại phòng A204 trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã tổ chức buổi Lễ sơ kết đợt 2 thi đua lập thành tích chào mừng 20 năm thành lập trường và những việc cần làm để tổng kết 20 năm hình thành và phát triển của Trường (chủ yếu là 5 năm cuối 2011-2016) do thầy Phó Hiệu Trưởng Đỗ Quế Lượng chủ trì.

Lễ sơ kết có 3 nội dung chính:

- Đánh giá chung về kết quả thi đua đợt 2 (Học kỳ 1 năm học 2015 - 2016)

- Kết quả xét duyệt khen thưởng thi đua đợt 2 của Hội đồng thi đua.

- Kế hoạch, chiến lược cần triển khai trong thời gian tới


Phát huy kết quả thi đua đợt 2 chào mừng 20 năm thành lập Trường, các đơn vị trong trường đã tiếp tục bước vào đợt 2 thi đua, trọng tâm của đợt thi đua tập trung vào 4 nhóm công việc:

1. Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của Trường;

2. Xây dựng đơn vị thực sự đoàn kết, dân chủ, phòng chống biểu hiện tiêu cực;

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả và sáng tạo trong công việc;

4. Tham gia tích cực các hoạt động xã hội, các cuộc vận động và phong trào của đoàn thể.

Phong trào thi đua đợt 2 đã tạo ra không khí hồ hởi, sôi nổi trong tập thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên trong toàn Trường ngay từ khi bước vào năm học mới 2015-2016. Tạo ra được những chuyển biến tích cực trong hoạt động giảng dạy, học tập và công tác của toàn Trường:

- Thông qua các hoạt động, đã giúp cho cán bộ, công nhân viên, giảng viên và sinh viên hiểu biết thêm về quá trình 20 hình thành, xây dựng và phát triển của Trường, khơi dậy niềm tự hào về những thành tích mà nhà trường đã đạt được. Từ đó, biến niềm tự hào thành những công việc cụ thế để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của mình.

-Tạo nên sự gắn kết hơn, dân chủ hơn trong nội bộ giữa các đơn vị, sự phối hợp hoạt động giữa lãnh đạo đơn vị cùng các tổ chức đoàn thể tốt hơn, mọi việc được công khai bàn bạc dân chủ, tạo ra sự đồng thuận trong tập thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên.

- Hội động thi đua tiếp tục động viên cán bộ, giảng viên, công nhân viên tích cực lao động sáng tạo hiệu quả, thể hiện qua việc chấp hành tốt kỷ cương học đường, thi đua phát huy sáng kiến trong công việc giảng dạy, thi đua trong nghiên cứu khoa học.

- Hầu hết các đơn vị đã tiến hành sơ kết đợt 2, đã đánh giá tự chấm điểm thi đua của đơn vị mình theo quy định. Một số đơn vị làm khá bải bản, nổi bật là Khoa Tài chính, Khoa Kế toán, khoa Công nghệ thông tin... Một vài đơn vị chưa làm tốt ở đợt 1, sang đợt 2 đã rút kinh nghiệm thực hiện sơ kết đúng tiến độ.

Bên cạnh nhưng mặt đã làm được của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên nhà trường còn có những mặt hạn chế như:

- Một số đơn vị còn trầm lắng, ít sôi nổi, việc tự chấm điểm thi đua còn chậm so với tiến độ.

- Kết quả tự chấm điểm ở một vài tiêu chí còn chưa sát với tình hình thực tế của đơn vị, dẫn tới đánh giá chưa đúng, chưa sát với thực trạng các mặt hoạt động của đơn vị, điều này sẽ không có lợi cho các đơn vị trong công tác quản lý chỉ đạo các hoạt động thi đua của đơn vị mình.

- Qua công tác thi đua, một số đơn vị chưa kịp thời đúc kết kinh nghiệm để phát huy mặt mạnh và hạn chế khắc phục những mặt yếu kém của đơn vị.

Căn cứ vào các tiêu chí đánh giá và 4 nhóm hoạt động trọng tâm đã đưa ra ở đợt phong trào thi đua đợt 2, Hội đồng thi đua đã đề nghị và được GS. Hiệu trưởng ra quyết định khen thưởng 14 tập thể tiêu biểu sau:

  • Khối kinh tế và các khoa đào tọa các môn học bổ trợ:

1. Tập thể Khoa Tài chính

2. Tập thể Khoa Kế toán.

3. Tập thể Khoa Ngân hàng

  • Khối các khoa Kỹ thuật công nghệ:

1. Tập thể Khoa Công nghệ thông tin

2. Tập thể Khoa Kiến trúc

  • Khối các Khoa ngôn ngữ:

1. Tập thể Khoa Tiếng Anh A1

2. Tập thể Khoa Tiếng Anh B1

3. Tập thể Khoa Tiếng Trung - Nhật

  • Khối các đơn vị quản lý đào tạo:

1. Tập thể Khoa Đại học liên thông

2. Tập thể Khoa Đào tạo tại chức

3. Tập thể Trung tâm Hợp tác và Đào tạo với nước ngoài

  • Khối phòng ban

1. Tập thể Phòng Tài vụ

2. Tập thể Văn phòng

3. Tập thể Phòng Tổ chức cán bộ


Ngoài những tập thể tiêu biểu được khen thưởng trong phong trào thi đua đợt 2, Hội đồng thi đua đã căn cứ vào danh sách đề xuất của các đơn vị, xét thành tích cụ thể của từng các nhân đóng góp cho phong trào thi đua chung của đơn vị và của toàn trường. Trong tổng số 52 người được đơn vị đề xuất, Hội đồng đề nghị Hiệu trưởng công nhận và khen thưởng 33 cá nhân tiêu biểu.

Tại Quyết định số 639/ QĐ- BGH ngày 15/12/2014, Hiệu trưởng yêu cầu các tiểu ban và các đơn vị phải tổng kết những thành tựu nổi bật trong 5 năm qua (2011-2016) của đơn vị mình. Cụ thể là:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các tiểu ban tiến hành tổng kết đánh giá kết quả và những thành tích trong 20 năm qua nhất là trong 5 năm (2011-2016)

- Các đơn vị (Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm...) phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các nội dung thi đua trong đợt 3 một cách năng động và thực chất hơn. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống 20 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của tập thể cán bộ, giảng viên trong đơn vị.

Trong bản báo cáo tổng kết 5 năm (2011-2016) của các đơn vị sắp tới được tập trung làm vào một số thành tựu chính:

1. Quá trình hình thành, cơ cấu tổ chức, nhân sự của đơn vị, sự phát triển qua các năm

2. Thực hiện nhiệm vụ được giao: Các đơn vị có những biện pháp tích cực để đánh mạnh các hoạt động chuyên môn, phấn đấu hoàn thành tốt nhất công các đào tạo (tổ chức hội thảo, tọa đàm về công tác chuyên môn, bổ sung hoàn thiện giáo trình, ngân hàng đề thi, đánh giá chuyên môn nghiệp vụ...)

3. Tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, tích cực chống tiêu cực

4. Phát huy sáng kiến cải tiến, khuyến khích làm việc hiệu quả, sáng tạo, quan tâm tới nghiên cứu khoa học

5. Tổng kết hoạt động của tổ chức Đảng, các đoàn thể và phong trào Văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Hướng tới Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường, Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường khích lệ, động viên tất cả các tập thể, cán bộ, giảng viên, công nhân viên trong trường, bằng những việc làm cụ thể tích cực phấn đấu thi đua hơn nữa, góp phần vào thắng lợi chung của Trường trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

  • tags