Hội thao giảng dạy Tiếng Anh chào mừng 20 năm thành lập trường
Tiếng Việt

Khoa Tiếng Anh B

Hội thao giảng dạy Tiếng Anh chào mừng 20 năm thành lập trường

13:27 - 14-03-2016

Để cụ thể hóa phương pháp dạy tiếng Anh của HUBT với các kỹ năng ngôn ngữ của giáo trình Market Leader và để thiết thực lập thành tích kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường, được sự đồng ý của KHA, khoa tiếng Anh B1 quyết định tổ chức hội thao giảng dạy toàn khoa và hội thảo khoa học.


Hội thao giảng dạy được tổ chức vào 2 ngày 10 và 11 tháng 3 năm 2016 tại phòng B304 trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Trong ngày 10 và sáng ngày 11/03/2016 giảng viên toàn Khoa dự giờ giảng về từ vựng và các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Sau mỗi buổi giảng các thầy cô đưa ra các ý kiến nhận xét và đóng góp cho bài giảng. Chiều ngày 11/03, Khoa sẽ tiến hành hội thảo để thảo luận về các bài giảng, từ đó đưa ra quy trình chung khi giảng dạy từ vựng và kỹ năng ngôn ngữ của giáo viên trong Khoa.

Danh sách giảng viên thao giảng:

1. Giảng viên thao giảng Kỹ năng Đọc: (8h05 - 9h ngày 10/03/2016)

GV: Th.S. Nguyễn Thị Huyền                                  Dạy lớp: KT17.07
Bài giảng: Unit 8 - Reading (p.76), Market Leader Intermediate - 3rd Ed

2. Giảng viên thao giảng Kỹ năng Viết: (9h30 - 10h25 ngày 10/03/2016)

GV: Th.S. Hoàng Thị Thơ                                        Dạy lớp: KT17.32
Bài giảng: Unit 4 Writing an email (p.43), Market Leader Intermediate - 3rd Ed

3. Giảng viên thao giảng Từ vựng: (14h05 - 15h ngày 10/03/2016)

GV: Th.S. Mai Thị Hiền                                           Dạy lớp: KT17.18
Bài giảng: Unit Vocabulary (p.37), Market Leader Intermediate - 3rd Ed

4. Giảng viên thao giảng Kỹ năng nghe: (8h05 - 9h ngày 11/03/2016)

GV: Nguyễn Đức Long                                             Dạy lớp: KT17.29
Bài giảng: Unit 8 Listening (p.77), Market Leader Intermediate - 3rd Ed

5. Giảng viên thao giảng Kỹ năng nói: (9h30 - 10h25 ngày 11/03/2016)

GV: Bùi Thị Mai                                                        Dạy lớp: TC18.04
Bài giảng: Unit 2 - Skills: Telephoning: Making arrangenments (p.19), Market Leader Intermediate - 3rd Ed 

Sau hai ngày tham dự thao giảng và hội thảo, tất cả giảng viên trong Khoa phát biểu tại hội trường đưa ra các ý kiến về các bước lên lớp, ý kiến về chất lượng bài giảng. Và từ đó giảng viên trong Khoa sẽ có những bài viết về ý kiến của mình, đánh giá, giải pháp khắc phục những mặt chưa tốt trong giảng dạy và đưa ra các phương pháp giảng dạy tốt nhất cho sinh viên nhà Trường.

  • tags