Điểm thi tự luận và tổng kết môn KNGT và CNXHKH 8 tuần đầu HK1 2020-2021
Tiếng Việt

Khoa Triết & KHXH

Điểm thi tự luận và tổng kết môn KNGT và CNXHKH 8 tuần đầu HK1 2020-2021

15:05 - 13-11-2020

SInh viên thuộc diện thi lại (tổng kết môn dưới 5.00) và thi nâng điểm mua phiếu thi lại - nâng điểm tại phòng Tài chính kế toán (tầng 1 nhà A), điền đầy đủ thông tin và nộp về VP Khoa A514 (Sv tổng kết dưới 5 đã được đánh dấu mực đỏ)

Môn CNXHKH TẠI ĐÂY

Môn KNGT TẠI ĐÂY

  • tags
Tin khác