Chuẩn đầu ra trình độ đại học Chuyên ngành Điện - Điện tử
Tiếng Việt

Khoa Điện - Điện tử

Chuẩn đầu ra trình độ đại học Chuyên ngành Điện - Điện tử

14:47 - 13-11-2017

Tên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

                               (Gọi tắt là: Ngành Điện-Điện tử)

Chức danh đào tạo: Kỹ sư Điện – Điện tử.

Trình độ đào tạo: Đại học (thời gian 4 năm)

1. Mục tiêu: Đào tạo kỹ sư Điện – Điện tử có kiến thức và kỹ năng cơ bản về Điện, Điện tử và Tự động hóa, sử dụng được ngoại ngữ, công cụ tin học trong các hoạt động của mình.

Sinh viên ra trường có thể làm việc trong tất cả các loại hình cơ sở sản xuất công nghiệp, hoặc kinh doanh thương mại và dịch vụ về các sản phẩm điện, điện tử, tự động hóa và cung cấp điện. Cũng có thể tự mình tổ chức các cơ sở kinh doanh các sản phẩm này.

2. Yêu cầu kiến thức:

- Hoàn thành kiến thức toàn khóa theo thời gian 4 năm gồm tổng số tín chỉ (TC) đào tạo là 150 TC, được phân bổ như sau:

+    Kiến thức giáo dục đại cương 14TC

+    Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 136 TC, trong đó:

o   Kiến thức cơ sở 20TC

o   Kiến thức ngành 46TC

o   Kiến thức chuyên ngành: 10TC, có 4 chuyên ngành để sinh viên tự chọn lấy 1 chuyên ngành bắt buộc:

·        Chuyên ngành Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp

·        Chuyên ngành Điện tử công nghiệp và dân dụng

·        Chuyên ngành hệ thống điện và cung cấp điện

·        Chuyên ngành Điện – Mặt trời, Điện – Gió

o    Thực tập thực tế 6TC

o    Kiến thức bổ trợ 44TC

o    Thực tập cuối khóa và đồ án tốt nghiệp 10TC

- Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật Điện tử, kỹ thuật Điện và lý thuyết điều khiển tự động trong công nghiệp.

- Biết thiết kế, tính chọn các trang thiết bị điện trong một trạm cung cấp, phân phối điện cho nhà máy công nghiệp, cơ quan, trường học, bệnh viện…

- Biết thiết kế, tính chọn trang bị điện và tự động hóa cho một máy hoặc hệ thống máy công nghiệp phục vụ cho các yêu cầu kỹ thuật, công nghệ cụ thể.

- Biết vận hành, khai thác, bảo trì bảo dưỡng các hệ thống tự động hóa quá trình sản xuất như sản xuất xi măng, sản xuất giấy…

- Biết vận hành, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng các công trình trang bị điện “thông minh” như: Tòa nhà thông minh, hệ thống lưới điện thông minh…

- Biết vận hành, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng các trạm sản xuất năng lượng điện tái tạo tự nhiên như điện mặt trời, điện gió.

- Đạt trình độ tin học văn phòng tốt. Thành thạo tin học công nghiệp ứng dụng trong ngành công nghệ kỹ thuật điện – điện tử.

- Đạt trình độ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn tiếng Anh cho các ngành không chuyên ngoại ngữ của trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

3. Yêu cầu về kỹ năng:

3.1 Kỹ năng cứng:

- Biết vận dụng tư duy thiết kế tổng hợp từ các kiến thức cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ngành vào các hoạt động chuyên môn về kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử và kỹ thuật tự động hóa.

- Có khả năng độc lập nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao nghiên cứu ứng dụng về công nghệ kỹ thuật điện – điện tử vào công nghiệp và dân dụng.

- Có khả năng thiết kế, tính chọn các trang, thiết bị điện cho một hệ thống trang bị điện và tự động hóa theo yêu cầu kỹ thuật và công nghệ cụ thể đề ra.

- Có năng lực khai thác đánh giá và vận hành các hệ thống trang bị điện và tự động hóa trong công nghiệp và dân dụng. Biết thiết kế, thay thế từng bộ phận khi cần thiết.

- Có khả năng thành lập các cơ sở kinh doanh, thương mại và dịch vụ về các sản phẩm điện, điện tử, tự động hóa và cung cấp điện.

3.2 Kỹ năng mềm

- Có ý tưởng phấn đấu trở thành các công trình sư, tổng công trình sư và tỷ phú công nghiệp.

- Có khả năng làm việc theo nhóm: khả năng tham gia tích cực, có hiệu quả, đúng chức năng trong các nhóm dự án triển khai về công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, năng động và sáng tạo trong công việc.

- Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, viết và trình bày các báo cáo sử dụng hiệu quả các công cụ và phương pháp hiện đại.

- Có khả năng quản lý dự án về ngành điện – điện tử, quản lý thời gian và điều hành công việc hiệu quả.

- Biết cách thích ứng với điều kiện và môi trường làm việc mới.

4. Yêu cầu về tinh thần, thái độ làm việc:

- Có năng lực dẫn dắt chuyên môn nghiệp vụ về công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, có sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Có khả năng tự định hướng, tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ.

- Có tinh thần làm việc tỷ mỉ, cẩn thận, chu đào và tận tụy trong mọi công việc.

- Nghiêm chỉnh thực hiện kỷ luật lao động và kỹ thuật an toàn lao động, sẵn sang chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với đồng nghiệp vì công việc chung.

- Có thói quen thường xuyên cập nhật tri thức mới thông qua việc đọc và tìm hiểu thông tin trên mạng.

5. Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp:

- Có thể làm việc trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp của nước ngoài cũng như ở trong nước có liên quan đến điện – điện tử.

- Có thể làm việc ở các cơ sở, trung tâm thương mại và dịch vụ về sản phẩm điện, điện tử, tự động hóa và cung cấp điện. Tự thân có thể thành lập nên các cơ sở và trung tâm này.

- Giảng dạy về công nghệ kỹ thuật điện – điện tử ở các trường cao đẳng, trung cấp, trường dạy nghề kỹ thuật.

6. Khả năng học tập và nâng cao trình độ:

- Đủ trình độ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về Điện – Điện tử, tự động hóa, cung cấp điện.

- Đủ trình độ tiếp tục học sau đại học: Thạc sỹ, Tiến sỹ chuyên ngành Điện – Điện tử ở trong nước và ở nước ngoài.

 

                                                                            

                                                   T/M BAN CHỦ NHIỆM KHOA

                                                          CN Khoa Điện-Điện tử

                                                           

 

                                                            TS. Dương Văn Nghi

  • tags