Chuẩn đầu ra trình độ đại học Chuyên ngành Công nghệ Ô tô
Tiếng Việt

Khoa Cơ - Điện tử

Chuẩn đầu ra trình độ đại học Chuyên ngành Công nghệ Ô tô

15:07 - 13-11-2017

Tên chuyên ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ Ô TÔ 

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngoài các yêu cầu chung về đạo đức nghề nghiệp, thái độ tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp, trình độ lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng - an ninh theo quy định hiện hành và đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, người học sau khi tốt nghiệp trình độ đại học ngành Công nghệ ô tô phải đạt được các yêu cầu năng lực về kiến thức, kỹ năng liên quan đến chuyên môn cũng như năng lực phân tích tư duy sáng tạo để hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn được đảm nhiệm.

1. Yêu cầu về kiến thức

– Hoàn thành khối lượng kiến thức toàn khóa theo thời gian đào tạo 4 năm, gồm: 154 Tín chỉ (TC)

Khối lượng kiến thức giáo dục đại cương: 14 TC

Khối lượng kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 140 TC (46 TC khối lượng kiến thức cơ sở, 48 TC khối lượng kiến thức ngành, 24 TC khối lượng kiến thức bổ trợ, 12 TC thực tập và 10 TC Đồ án tốt nghiệp).

1.1. Yêu cầu về kiến thức chuyên ngành

- Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật cơ khí chế tạo máy chung

- Có kiến thức lý thuyết cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và phương pháp chung thiết kế các hệ thống của ô tô

- Có kiến thức chuyên môn để kiểm tra tính năng làm việc, độ bền của các hệ thống cơ khí của ô tô;

- Có kiến thức chuyên sâu trong việc vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, chẩn đoán hư hỏng các hệ thống của ô tô

- Có kiến thức về kỹ thuật điện tử, vi xử lý để sử dụng, vẽ các sơ đồ mạch điện, trình bày nguyên lý hoạt động, kỹ thuật vận hành, kiểm tra các hệ thống điện và điều khiển điện tử trên ô tô, các hệ thống cơ điện tử ô tô

- Có kiến thức nền tảng về khai thác, sử dụng các hệ thống trên ô tô để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở trình độ cao hơn.

1.2. Yêu cầu về kiến thức ngoại ngữ

- Có kiến thức ngoại ngữ theo tiêu chuẩn ngoại ngữ của Bộ Giáo dục và đào tạo.

– Có kiến thức ngoại ngữ về chuyên ngành để đọc dịch tài liệu tham khảo bằng Tiếng Anh thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật Ôtô

1.3. Yêu cầu về kiến thức tin học

- Có kiến thức tin học văn phòng, tin học đại cương đạt chuẩn kiến thức của Bộ Thông tin và truyền thông ban hành.

- Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm về CAD, Solid Work, các phần mềm tính toán MATLAB, LABVIEW, C++ phục vụ cho tính toán trong lĩnh vực ôtô.

2. Yêu cầu về kỹ năng:

+ Kỹ năng cứng:

- Có kỹ năng sử dụng thành thạo, linh hoạt các dụng cụ tháo lắp sửa chữa ô tô;

- Có kỹ năng sử dụng thành thạo, linh hoạt, các phần mềm thiết kế cơ khí (AutoCAD, SolidWork) và các phần mềm phục vụ cho tính toán trong lĩnh vực ô tô (MatLab, LabView).

– Có kỹ năng chuyên môn và khả năng sáng tạo trong xây dựng các phương án thiết kế cụm chi tiết, hệ thống của ô tô và thực hiện các đồ án thiết kế kỹ thuật công nghệ chuyên ngành ô tô.

– Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình phân tích khi trình bày các phương án và đồ án thiết kế chuyên ngành.

– Có kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp công việc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, xây dựng các phương án thiết kế có nhiều thành viên tham gia.

+ Kỹ năng mềm:

– Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành cơ khí ô tô trong các điều kiện và hoàn cảnh khác nhau.

– Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học và công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ khí ô tô.

– Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một bài báo hay tài liệu về các chủ đề liên quan đến lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô.

– Có thể viết được báo cáo về phương án và quá trình thực hiện một nhiệm vụ chuyên môn của ngành công nghệ kỹ thuật ô tô.

– Có kỹ năng sử dụng, khai thác các ưu việt của công nghệ thông tin để tìm kiếm, trao đổi, học tập và nghiên cứu về các kiến thức liên quan đến công nghệ kỹ thuật ô tô.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

– Có năng lực dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ chẩn đoán, bảo dưỡng sửa chữa ô tô, có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau. Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thiết kế.

– Có khả năng đưa ra được những kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật.

– Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình.

4. Yêu cầu về thái độ:

 – Nắm vững và thực hiện đầy đủ chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước và các quy định liên quan đến đời sống xã hội;

– Có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ và lối sống lành mạnh;

– Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tinh thần làm việc tập thể;

– Có ý thức cầu thị, thường xuyên phấn đấu vươn lên nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý và nghiệp vụ. Luôn tìm tòi sáng tạo trong chuyên môn.

5. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

- Kỹ sư chuyên ngành Công nghệ ô tô có thể tham gia làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc các doanh nghiệp trong và ngoài nước liên quan đến  lĩnh công nghiệ ô tô: quản lý chuyên môn ở phân xưởng lắp ráp, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô; kỹ thuật viên; tư vấn khách hàng.

- Làm các công việc kỹ thuật, quản lý chất lượng, tại các sở sản xuất phụ tùng, chi tiết của ô tô.

- Làm việc ở các cơ quan quản lý, tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước có liên quan đến ngành công nghệ kỹ thuật ô tô.

- Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về công nghệ kỹ thuật ô tô ở các Viện nghiên cứu, các trung  tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học và Cao đẳng.

- Giảng dạy tại các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô.

- Quản lý điều hành các xưởng bảo dưỡng sửa chữa ô tô.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

Sinh viên chuyên ngành Công nghệ ô tô sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp:

– Đủ trình độ tham gia các khóa học, bồi dưỡng nâng cao ngắn hạn về công nghệ kỹ thuật ô tô trong và ngoài nước;

– Đủ trình độ để học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan;

– Đủ trình độ học bậc sau đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô tại các trường  trong và ngoài nước

  • tags