Chuẩn đầu ra trình độ Thạc sĩ ngành Luật kinh tế
Tiếng Việt

Khoa Luật kinh tế

Chuẩn đầu ra trình độ Thạc sĩ ngành Luật kinh tế

08:19 - 13-09-2019

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

NGÀNH LUẬT KINH TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-BGH,  ngày   tháng    năm của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội)

 

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Thạc sĩ theo định hướng ứng dụng ngành Luật kinh tế, người học phải đạt được các chuẩn đầu ra như sau:

1.  Chuẩn về kiến thức:

a) Kiến thức chung

-Người học sẽ có được khả năng hệ thống lại kiến thức khoa học pháp lý và có kiến thức để ứng dụng giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh trong xã hội.

-Người học sẽ có được khả năng hệ thống các kiến thức khoa học xã hội và ứng dụng giải quyết các vấn đề xã hội đặt ra.

-Kiến thức tổng hợp về ứng dụng các nguyên lý, các kiến thức kinh tế học vào khoa học pháp lý. Các kiến thức về kinh tế học không chỉ được thể hiện qua các chuyên đề giảng dạy về kinh tế mà còn thể hiện thông qua những chuyên đề giảng dạy ngành luật kinh tế nhưng còn có thêm sự ứng dụng các nguyên lý, các vấn đề thuộc kỹ thuật phân tích của kinh tế học trong nghiên cứu và thực hành pháp luật như mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, pháp luật về hành vi hạn chế cạnh tranh….

b) Kiến thức chuyên môn

  -    Kiến thức chuyên sâu về một, một số lĩnh vực của ngành Luật kinh tế, như lĩnh vực luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, lĩnh vực hợp đồng, giao dịch trong hoạt động thương mại trong và ngoài nước. Có kiến thức để sọan thảo các hợp đồng, giao dịch pháp lý, tư vấn cho giám đốc doanh nghiệp về các pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ của đơn vị minh để tránh các rủi ro pháp lý;

-Năm vững kiến thức để giải quyết những vấn đề đặt ra trong thương mại trong nước và quốc tế; kiến thức về giao dịch pháp lý trong các Sàn giao dịch thương mại, chứng khoán, sàn bất động sản;

-Nắm vững kiến thức để phân tích các sự kiện pháp lý để xây dựng các qui trình vận hành mang tính pháp lý trong những hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp.

-Hiểu biết về hợp đồng, soạn thảo hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh và giải quyết tranh chấp hợp đồng;

- Có kiến thức về thủ tục pháp lý để giải quyết một vụ kiện pháp lý trong hoạt động kinh doanh;

-Có kiến thức cơ bản về pháp luật hình sự và tố tụng hình sự, đặc biệt là các hiểu biết về tội, tội danh, quyền của bị can, bị cáo, các khía cạnh của luật hình sự liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

c) Kiến thức bổ trợ:

* Ngoại ngữ:

- Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Ngoại ngữ chuyên ngành: có khả năng ngoại ngữ ở mức độ có thể hiểu được một bài báo cáo hay bài phát biểu về hầu hết các chủ đề công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn; có thể trình bày rõ ràng các ý kiến và phản biện một vấn đề liên quan lĩnh vực đào tạo bằng ngoại ngữ.

* Tin học:

- Có khả năng sử dụng tốt các phần mềm tin học ứng dụng trong hoạt động, điều hành trong bối cảnh phát triển quản lý điện tử và hội nhập kinh tế quốc tế.

b)   Chuẩn về kỹ năng:

*Kỹ năng cứng gồm:

- Kỹ năng nghiên cứu, ứng dụng:  Học viên phải có các kỹ năng nghiên cứu để năm vững và vận dụng các kiến thức cơ bản, cần thiết để nhận biết, đánh giá, khái quát hóa, tổng hợp các vấn đề sự kiện pháp lý, vấn đề pháp lý, các kỹ năng tìm kiếm các văn bản pháp luật, các kỹ năng biện luận áp dụng luật. Có kỹ năng tự nghiên cứu, tư vấn lãnh đạo, ứng phó với sự thay đổi, xử lý tình huống; Khả năng phát triển ý tưởng nhóm, soạn thảo văn bản,đàm phán, ký kết các hợp đồng, thỏa thuận mang tính ràng buộc pháp lý, áp dụng pháp luật trong xét xử, phán quyết Trọng tài và hỗ trợ pháp lý cho công đồng.

 - Kỹ năng tư duy độc lập:  Phát hiện và nêu ra được các vấn đề pháp lý trong quá trình học tập, công tác;   có kỹ năng phân tích, lập luận, bình luận, lựa chọn các giải pháp đối với vấn đề pháp lý phát sinh; Tham gia phân tích pháp lý, có phê phán, đưa ra quyết định lựa chọn hợp lý trong các giải pháp,  suy nghĩ sáng tạo để giải quyết các vấn đề pháp lý, làm việc độc lập,có năng lực khái quát hóa các hành vi ứng xử pháp luật thích hợp.

*Kỹ năng mềm gồm:

-Học viên có năng lực truyền thông và hợp tác một cách hiệu quả; Biết cách viết và biết cách nói một cách chuyên nghiệp, thuyết phục, hiệu quả, phù hợp với các nhóm khách hàng khác nhau.  Có năng lực hợp tác, làm việc nhóm một cách hiệu quả; kỹ năng học hỏi thực tiễn và làm việc một cách độc lập,

- Tự đánh giá năng lực và mức độ thực hiện của bản thân, biết cách sử dụng khai thác các góp ý phê bình của người khác một cách hợp lý để hỗ trợ phát triển cá nhân và nghề nghiệp của mình.

- Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, phối hợp làm việc trong nhóm;  khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và, có kỹ năng thuyết trình, xử lý tình huống trong hoạt động tư vấn Luật Kinh tế.Có khả năng thực hiện các khảo sát thực tế liên quan vấn đề pháp luật

Kỹ năng, nghệ thuật quản lý và lãnh đạo: Xử lý các mối quan hệ với các chủ thể trong và ngoài đơn vị, khả năng điều hành, lãnh đạo tổ chức, khả năng thu hút người thừa hành trong công viêc.

3. Tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp:

- Người học có phẩm chất chính trị vững vàng, có thái độ sẵn sàng phục vụ nhân dân trong quá trình thực hiện  chuyên môn nghiệp vụ  Có năng lực nhận biết, ứng xử phù hợp với trách nhiệm nghề nghiệp của một người hành nghề pháp luật, đóng góp vào việc giữ gìn công lý và cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng và cộng đồng. Tuân thủ pháp luật, gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc trong tổ chức.Tôn trọng đồng nghiệp, đối tác giữ chữ tín và cam kết, chuyên nghiệp, chủ động trong công việc; có tư duy logic; có tinh thần trách nhiệm, tự tin giải quyết các công việc.

- Người học có thái độ nghiêm túc, đúng đắn về nghề nghiệp, luốn tuân thủ các qui tác đạo đức nghề nghiệp, bản thân tuân thủ pháp luật và chủ động tuyên truyền, vận động người khác tuân thủ pháp luật

4.  Cơ hội nghề nghiệp và vị trí việc làm mà học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành luật kinh tế theo định hướng ứng dụng,, học viên có khả năng đảm nhiệm các vị trí:

- Các chức danh tư pháp ( luật sư, công chứng viên, thừa phát lại, quản tài viện, chấp hành viên, kiểm sát viên, thẩm phán..)

- Hành nghề tư vấn pháp luật tại các Văn phòng Luật, công ty Luật, đặc biệt là tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân; cung cấp các dịch vụ pháp lý để quản lý ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

-Làm việc ở Bộ phận pháp chế doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty bất động sản, các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế, các cơ quan tư pháp, các cơ quan nghiên cứu chính sách pháp luật.

-Tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các cơ sở đào tạo luật, các viện, trung tâm nghiên cứu về luật; tiếp tục nghiên cứu các bậc học cao hơn về pháp luật trong và ngoài nước.

 

  • tags