Thông báo V/v Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 (NV1) đại học hệ chính quy năm 2016 (thay cho thông báo 13.8)
Tiếng Việt

Thông báo chung