Khoa CNTT: Danh sách thi Môn Kỹ nghệ phần mềm - Khoá 22
Tiếng Việt

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa CNTT: Danh sách thi Môn Kỹ nghệ phần mềm - Khoá 22

17:13 - 13-07-2020

Lưu ý: Sinh viên xem lịch thi và phản hồi sai sót về khoa CNTT trước ngày thi ít nhất 03 ngày.

- Xem danh sách Cơ sở Vĩnh Tuy tại đây: [Click me]

- Xem danh sách Cơ sở Từ Sơn tại đây: [Click me]

  • tags