Giấy báo dự thi Tuyển sinh Cao học Khóa 15 - Đợt 1 năm 2020
Tiếng Việt

Thạc sĩ

Giấy báo dự thi Tuyển sinh Cao học Khóa 15 - Đợt 1 năm 2020

16:22 - 13-07-2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


 

 


Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2020

 

GIẤY BÁO DỰ THI TUYỂN SINH CAO HỌC KHÓA 15 – ĐỢT 1           

 (2020 - 2022)

 

Hội đồng tuyển sinh Sau Đại học 2020 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ       Hà Nội, thông báo:

 

Thí sinh: …….

Giới tính: …..

Số báo danh: ……..            Phòng thi: ….

Chuyên ngành dự thi: …..   Mã Số: …..

Sinh ngày: ……

Nơi sinh: …….

 

1.     Đúng 8h30 sáng Thứ 7 ngày 18 tháng 07 năm 2020, Anh/Chị phải có mặt tại Phòng thi số: ….. Nhà B, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội             (Số 29A, Ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) để làm thủ tục dự kỳ thi Tuyển sinh Cao học Khóa 15 – Đợt 1 (2020 - 2022).

            Khi đi thí sinh cần mang theo:

-         Giấy báo dự thi Tuyển sinh Cao học Khóa 15 – Đợt 1 (2020 - 2022).

-         Giấy chứng minh nhân dân (hoặc các giấy tờ tùy thân hợp lệ khác có dán ảnh và đóng dấu).

-         Lệ phí thi:      1.200.000 đ (theo quy định của Trường).

2.      Thời gian biểu và môn thi:

-         13h00 ngày 18.07.2020, Thi môn: Kinh tế chính trị.

-         07h00 ngày 19.07.2020, Thi môn: Lý thuyết Tiền tệ - Tài chính; Quản lý Nhà nước về Kinh tế; Tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; Khoa học quản lý.

-         13h00 ngày 19.07.2020, Thi môn: Tiếng Anh.

-             

Đề nghị các thí sinh có mặt đúng giờ./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HĐTS SĐH 2020

 

       

Đã ký

 

 

GS.,TS. Vũ Văn Hóa

 

 MERGEFIELD STT 26

 

  • tags