Danh sách thi đi Khoa Triết học cuối HK2 năm học 2019-2020
Tiếng Việt

Khoa Triết & KHXH

Danh sách thi đi Khoa Triết học cuối HK2 năm học 2019-2020

17:51 - 13-07-2020

SV xem danh sách thi tại từng link cụ thể:

- DS thi môn CNXHKH ngày 17/7/2020  tổng hợp

- DS thi Lịch sử Đảng và Đường lối CM tại đây

- DS thi TTHCM tổng hợp Tại đây

- DS thi môn CNXHKH ngày 28/7/2020 tổng hợp Từ Sơn và Vĩnh Tuy tại đây

- DS thi môn Triết học ngày 30/7/2020 Tại đây

-

  • tags
Tin khác