LỊCH LÀM VIỆC Thời gian: từ 15/6/2020 – 21/6/2020
Tiếng Việt

Lịch tuần

LỊCH LÀM VIỆC Thời gian: từ 15/6/2020 – 21/6/2020

12:58 - 13-06-2020
TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

–––––––––––––

VĂN PHÒNG TRƯỜNG

LỊCH LÀM VIỆC

Thời gian: từ 15/6/2020 – 21/6/2020

 

 

 

Số: 42

 

 

Ngày

Giờ

Nội dung công việc

Địa điểm

 

Từ 14/6/2020 đến 21/6/2020

PHT Đinh Văn Tiến chỉ đạo Hội đồng thi kết thúc các học phần còn lại 08 tuần đầu học kỳ II năm học 2019-2020 và Hội đồng thi lại, thi nâng điểm các học phần Học kỳ I và 8 tuần đầu học kỳ II.

 

Thứ Hai 15/6

8h30

PHT Nguyễn Công Nghiệp chủ trì họp thông qua dự thảo Báo cáo công việc của Ban Trù bị xây dựng phương án thành lập Hội đồng Trường (dự kiến cả ngày).

Thành phần: ô.Từ; ô.Sơn, ô.Huyền; ô.Nhị (bộ phận thường trực)

Phòng A204

Thứ Ba 16/6

8h30

Họp Ban Giám hiệu

Mời dự: ô.Nhị (VP); ô.Huyền (TCCB)

Phòng A204

14h00

PHT Đinh Văn Tiến làm việc với nhóm thường trực về kiểm định chất lượng.

Thành phần: b.Hà (K.ĐHLT&ĐTTX); ô.Đồng, ô.Hiếu, ô.Đẩu, c.Hiền (P.KH).

Phòng A204

Thứ Tư 17/6

8h30

PHT Vũ Văn Hóa chủ trì thảo luận hoàn thiện Quy chế quản lý văn bằng chứng chỉ của Trường.

Thành phần: Lãnh đạo Phòng Quản lý Đào tạo, c.Mỹ; Đại diện Lãnh đạo VP, Viện ĐTSĐH, P.CTSV, P.KH, K.ĐHLT&ĐTTX, K.Tại chức; ô.Một (TT-PC).

Phòng A204

9h00

PHT Đinh Văn Tiến họp triển khai công văn 2013/BGDĐT-KHCNMT về việc cung cấp thông tin về cơ chế tài chính cho phát triển khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học.

Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Viện ĐTSĐH; P.TCCB, P.CTSV, TC-KT, KH&ĐBCL (đề nghị mang theo báo cáo đã được phân công ngày 10/6/2020)

Phòng A205

13h00

PHT Trần Đức Minh ký hợp đồng liên kết đào tạo Tiếng Hàn.

Thành phần: Viện HTQT, ô.Vạn (K.Nga-Hàn).

(Phòng Quản trị A bố trí xe từ Trường lúc 13h00)

ĐH KT Quản trị TN

14h00

PHT Vũ Văn Hóa chủ trì họp Tổ chỉ đạo khắc phục tồn tại sau thanh tra.

Mời dự: PHT Hà Đức Trụ.

Thành phần: Theo Quyết định số 1392/QĐ-BGH ngày 5/6/2020.

Phòng A204

Thứ Năm 18/6

8h30

PHT Nguyễn Công Nghiệp chủ trì họp Ban Trù bị xây dựng phương án thành lập Hội đồng Trường.

Thành phần: Theo Quyết định số 1288/QĐ-HĐQT, ngày 12/5/2020.

Mời dự: ô.Hưng (Ban Kiểm soát).

Phòng A204

Thứ Sáu 19/6

Sáng

·     8h00-9h00: Lễ trao Huy hiệu Đảng 6 Đảng viên: Vũ Huy Từ (Viện SĐH); Nguyễn Hữu Chiến (K.Du lịch); Nguyễn Đức Hải (CĐKD&CN); Trần Mạnh Hùng (K.GDQP); Nguyễn Trọng Nghĩa (K.Ngân hàng); Gia đình đồng chí Nguyễn Văn Vấn (P.CTSV).

Mời dự: các đ/c Đảng ủy viên, các đ/c nhận Huy hiệu Đảng và đại diện các Chi bộ có Đảng viên được trao Huy hiệu Đảng.

·     9h00-10h00: Họp Đảng ủy thảo luận Quy chế làm việc, chương trình công tác, phân công nhiệm vụ.

·     10h00-11h00: Mời các Đảng ủy viên Khóa V cùng dự họp (đ/c Cương, đ/c Đức, đ/c Ân, đ/c Liên, đ/c Cát, đ/c Sinh) gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm.

Phòng A204

 

 

 

  • tags