DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KHÓA 20 ĐH
Tiếng Việt

Khoa Kế toán

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KHÓA 20 ĐH

10:44 - 13-05-2019

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KHÓA 20 ĐH

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN TN NGÀY 15/5/2019 TẠI ĐÂY


Tại buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp sinh viên cần:

- Đến trước thời gian bảo vệ 20 phút, xem danh sách phòng hội đồng dán tại bảng tin Phòng A504 để chuẩn bị hội đồng;

- làm Slide PowerPoint luận văn được làm theo đúng quy định của Khoa Kế toán (nội dung từ 10 đến 12 slide, font chữ 26-28).

- Đem theo 1 quyển luận văn tốt nghiệp, giấy bút;

- Mang máy tính xách tay đến để trình chiếu slide;


- Trang phục: Nam quần âu áo sơ mi, nữ áo dài truyền thống.

Sau khi sinh viên bảo vệ luận văn tốt nghiệp 1 tuần, Khoa sẽ tập hợp gửi điểm về trung tâm tin học.  • tags