PHT Trần Đức Minh chủ trì tham dự Tết của CHDCND Lào
Tiếng Việt

Sự kiện

PHT Trần Đức Minh chủ trì tham dự Tết của CHDCND Lào

08:00 - 13-04-2019

Thứ Bảy 13/4

8h00

PHT Trần Đức Minh chủ trì tham dự Tết của CHDCND Lào.

Thành phần: Viện QHQT và các đại biểu theo giấy mời.

(Viện QHQT liên hệ Phòng Quản trị để bố trí xe)

Từ Sơn

  • tags