KẾ HOẠCH THU BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHÓA 21 & 15LTTD NGÀNH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
Tiếng Việt

Khoa Kế toán

KẾ HOẠCH THU BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHÓA 21 & 15LTTD NGÀNH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

09:34 - 13-03-2020

THÔNG BÁO

Khoa Kế toán thu báo cáo thực tập tốt nghiệp sinh viên đại học chính quy khóa 21 & Liên thông 15LTTD ngành Kế toán - Kiểm toán.

Thời gian: Từ ngày 17 tháng 03 năm 2020 đến ngày 19 tháng 03 năm 2020.

Địa điểm: Phòng A501 VPK 

Sinh viên nộp 01 quyển báo cáo thực tập tốt nghiệp (bản gốc có nhận xét, dấu đỏ của đơn vị thực tập và nhận xét chấm điểm của giáo viên hướng dẫn).

Những sinh viên không đủ điều kiện làm luận văn tốt nghiệp ( điểm tổng kết  dưới 7 điểm), khi nộp báo cáo thực tâp tốt nghiệp phải nộp cùng Sổ nhật ký thực tập và biên lai đóng tiền học phí kỳ cuối. 

Sinh viên theo dõi lịch ôn tập các môn thi tốt nghiệp trên Web của Trường.

Lưu ý: Những sinh viên ở xa có thể nhờ người thân, bạn bè đến Trường nộp báo cáo thực tập và ký vào sổ thu của Khoa. 

  • tags