Điểm bắn Khóa 19 ngành Du lịch (DL 19.01, 19.16)
Tiếng Việt

Khoa GDQP - An ninh

Điểm bắn Khóa 19 ngành Du lịch (DL 19.01, 19.16)

10:45 - 13-03-2015
Khoa GDQP-AN thông báo điểm bắn khóa 19 ngành du lịch, lớp dl19.01-dl19.16.

Mọi thắc mắc sinh viên viết đơn kiến nghị liên hệ trực tiếp tại văn phòng khoa C415, Vĩnh Tuy.

https://drive.google.com/file/d/0B7WA2-KDQdKTOXc2QjVBaktXekE/view?usp=sharing


  • tags