Hội thảo khoa học Các công vụ quản trị năng suất trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
Tiếng Việt

Hoạt động chung

Hội thảo khoa học Các công vụ quản trị năng suất trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

20:35 - 13-01-2021

Ngày 13/1, tại Hà Nội, Khoa Quản lý Kinh doanh, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học Các công vụ quản trị năng suất trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

Dự Hội thảo, có: TS Hà Minh Hiệp, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cán bộ của Tổng cục; GS. TS. Đinh Văn Tiến, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội; GS. TSKH Nguyễn Quang Thái, Tổng thư ký Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam; TS Đoàn Hữu Xuân, Chủ nhiệm Khoa Quản lý Kinh doanh, Ban chủ nhiệm, các giảng viên của Khoa; đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường.

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, TS Hà Minh Hiệp, Phó Tổng Cục trưởng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã chia sẻ các thông tin về chủ đề “Các công cụ quản trị năng suất trong bối cảnh các mạng công nghiệp 4.0”. Việc các doanh nghiệp hiện nay cũng như trong nhiều năm tới cần tiếp tục cải thiện môi trường cạnh tranh, nâng cao năng lực, trong đó năng lực cạnh tranh về hàng hóa và sản phẩm dịch vụ là những vấn đề có tính cấp bách, nhất là khi Việt Nam đang được đánh giá thuộc nhóm quốc gia có độ mở cao nhất thế giới. Cơ hội và nguy cơ luôn là vấn đề đan xen và song hành phát triển.

Việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thể hiện cụ thể và chủ yếu qua năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, trong đó, nâng cao năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh là vấn đề cấp bách và có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

Trong những năm qua, nhiều bộ, ngành ở Trung ương và địa phương đã sớm triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, các hộ kinh doanh và người lao động tăng cường đổi mới quản trị nội bộ, tạo lập sự liên kết theo chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng. Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ luôn đi đầu và đã triển khai các chương trình nghiên cứu hỗ trợ nhiều doanh nghiệp trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Đây là một nguồn lực vô cùng hiệu quả.

Khoa Quản lý Kinh doanh và các khoa khối Kinh tế của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đang cùng đồng hành thực hiện mục tiêu đào tạo; đào tạo những cử nhân kinh tế có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành đào tạo, trong đó kiến thức và kỹ năng thực hành phải bám sát yêu cầu của các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp. Đó cũng là yêu cầu tiên quyết trong chương trình đào tạo của Khoa Quản lý Kinh doanh.

Hội thảo được tổ chức nhằm gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học, không ngừng đổi mới về nội dung và chương trình đào tạo, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa Quản lý Kinh doanh.

Nguyễn Văn Long

  • tags