Lịch thi kết thúc học phần cuối học kỳ I năm học 2019-2020 các khóa Đại học liên thông từ ngày 20.12 đến 25.12.2019
Tiếng Việt

Khoa Đại học liên thông & Đào tạo từ xa

Lịch thi kết thúc học phần cuối học kỳ I năm học 2019-2020 các khóa Đại học liên thông từ ngày 20.12 đến 25.12.2019

10:46 - 12-12-2019
Sinh viên xem chi tiết TẠI ĐÂY
  • tags