Những mốc thời gian dáng ghi nhớ, Giai đoạn xây dựng và hình thành thương hiệu (1996-2016)
Tiếng Việt

Hoạt động chung

Những mốc thời gian dáng ghi nhớ, Giai đoạn xây dựng và hình thành thương hiệu (1996-2016)

10:42 - 12-12-2016

Nhng mc thi gian dáng ghi nhGiai đoạn xây dng và hình thành thương hiệu (1996-2006)


 Đại hội đồng cổ đông lần thứ II

6-3-1994: Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo Đe án xin thành lập Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội.

13-10-1994: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 2943/GD-ĐT về việc công nhận Hội đồng sáng lập Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội gồm 21 thành viên do GS. Trần Phương làm Chủ tịch Hội đồng.

25-5-1995: Hội đồng sáng lập trình Thủ tướng Chính phủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trường đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội theo Quy chế trường đại học dân lập.

15-    6-1996: Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 405/TTg về việc thành lập Trường đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà nội trực thuộc Trung ương hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3-8-1996: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Qyết định số 3224/GD-ĐT về việc công nhận các thành viên Hội đồng Quản trị gồm 11 ủy viên.

5-8-1996: Hội đồng Quản trị họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng sáng lập - Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, đã nhất trí bầu GS. Đào Nguyên Cát làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và GS. Trần Phương làm Hiệu trưởng nhà trường.

5-9-1996: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định số 3963/GD-ĐT về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Hiệu trưởng Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội.


 Sau khi trường thành lập 10 năm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân về thăm trường

30-9-1996, 2-2-1999, 13-1-2006: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội đào tạo bậc đại học ngành Quản lý kinh doanh và ngành Tiếng nước ngoài (tiếng Anh, QĐ số 7134/KHTC), Tin học (QĐ số 520/QĐ-BGD&ĐT/ĐH), Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (chuyên ngành Cơ-Điện tử) và Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử (QĐ số 199/QĐ-BGD&ĐT).

16-10-1996: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 4300/GD-ĐT cho phép Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội bắt đầu tuyến sinh từ năm học 1996 -1997 các ngành đào tạo đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

    1-1997: Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng khóa I tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.

1997: Đại hội cổ đông lần thứ I thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội, Quy chế góp vốn và Phương hướng hoạt động của Trường Đại học Quản lý Kinh doanh Hà Nội.

1-8, 17-10, 28-11-1999: Đại hội đồng cổ đông lần thứ II thông qua Điều lệ sửa đổi, bầu Hội đồng Quản trị gồm 33 thành viên, Ban Giám hiệu gồm 12 người là thường trực của Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát gồm 7 thành viên.

Ngay sau đại hội, Hội đồng Quản trị họp, nhất trí bầu GS. Trần Phương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Hiệu trưởng và Ban Kiểm soát họp, bầu GS. Nguyễn Ngọc Lê làm Trưởng ban và TS. Trần Đức Quế làm Phó Trưởng ban.

8-5-2003: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 2050/QĐ- BGD&ĐT/ĐH cho phép mở đào tạo cao đẳng ở Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội.

9-3-2004: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 1166/QĐ- BGD&ĐT-GDCN cho phép Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội mở ngành đào tạo THCN.

16-7-2005: Đại hội đồng cổ đông lần thứ VII thảo luận và thông qua Đề án cơ cấu lại vốn điều lệ của Trường. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trường Đại học tư thục Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Đại hội đã bầu ra Hội đồng Quản trị gồm 11 thành viên chính thức và 11 thành viên dự khuyết; bầu Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên.

Hội đồng Quản trị bầu GS. Trần Phương làm Chủ tịch và TS. Đỗ Quế Lượng làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị; bầu Ban Giám hiệu gồm 6 người do GS. Trần Phương làm Hiệu trưởng cùng 5 Phó Hiệu trưởng.

21-11-2005: Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 300/2005/QĐ-TTg giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội.

GIAI ĐOẠN MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN TRÌNH ĐỘ, NGÀNH NGH ĐÀO TẠO (2006-2011)

19-5-2006: Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội thành Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

26/6/2006: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 6242/QĐ- BGDĐT về việc tặng Bằng khen cho Trường vì có nhiều thành tích trong họp tác đào tạo với nước ngoài trong năm 2005 - 2006.

3/11/2006: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 6242/QĐ- BGDĐT về việc công nhận danh hiệu thi đua Tập thể lao động xuất sắc năm học 2005 - 2006 cho Trường.

08/02/2007: Chủ tịch nước ra Quyết định số 188/2007QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường.

3/11/2006: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 6242/QĐ- BGDĐT về việc công nhận danh hiệu thi đua Tập thể lao động xuất sắc năm học 2005 - 2006

3/11/2006: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 6245/QĐ- BGDĐT về việc tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2005 - 2006 cho Trường.

08/02/2007: Chủ tịch nước ra Quyết định số 188/2007QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường.

04/4/2008: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 1537/ỌĐ- BGDĐT về việc giao cho Trường đào tạo trình độ đại học hệ chính quy 02 ngành: Kỹ thuật công trình xây dựng và Kiến trúc công trình.

      03/7/2008: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 3702/QĐ- BGDĐT về việc công nhận danh hiệu thi đua Tập thể lao động xuất sắc năm học 2005    - 2007 cho Trường.      Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gắn Huân chương Lao động hạng Nhì lên lá cờ truyền thống của trường

10/7/2008: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 3832/QĐ- BGDĐT về việc tặng bằng khen năm học 2006 - 2007 cho Trường.

17/10/2008: Bộ trưởng Bộ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ra Quyết định số 1389/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

24/02/2009: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 2036/QĐ- BGDĐT

về việc mở ngành đào tạo Tài chính Ngân hàng hệ TCCN của Trường.

13/4/2009: Bộ trưởng Bọ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 2891/QĐ- BGDĐT về việc giao cho Trường đào tạo liên thông từ TCCN lên Đại học các ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Tài chính - Ngân hàng.

27/6/2009: Đại hội cổ đông lần thứ XI thông qua bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

06/7/2009: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 4439/QĐ- BGDĐT về việc giao cho Trường đào tạo theo hình thức giáo dục từ xa ngành Công nghệ thông tin.

03/8/2009: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 4877/QĐ- BGDĐT về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho Trường năm học 2007 - 2008.

03/8/2009: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 4878/QĐ- BGDĐT về việc tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2007 - 2008 cho Trường.


26/6/2010: Đại hội đồng cổ đông lần thứ XII bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

13/9/2010: Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1773/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen cho Trường.

GIAI ĐOẠN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO (2011-2016)

11/7/2011: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 2810/QĐ- BGDĐT về việc cho phép Trường đào tạo chuyên ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng và Kế toán trình độ Thạc sỹ.

26/7/2011: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 3040/QĐ- BGDĐT về việc cho phép Trường và Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Điện tử Quế Lâm (Trang Quốc) thực hiện Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân QTKD và Cử nhân Tài chính.

15/9/2011: Chủ tịch nước ra Quyết định số 1573/2011/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường.

29/9/2011: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 4826/QĐ- BGDĐT về việc cho phép Trường và Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Triều Dương (Đài Loan) thực hiện Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân QTKD và Cử nhân Tài chính.

29/9/2011: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 4827/QĐ- BGDĐT về việc cho phép Trường và Trường Đại học Nghĩa Thủ (Đài Loan) thực hiện Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân Tài chính.

29/9/2011: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 4828/QĐ- BGDĐT về việc cho phép Trường và Trường Đại học Á Châu (Đài Loan) thực hiện Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân QTKD chuyên ngành Tài chính.

29/9/2011: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 4829/QĐ- BGDĐT về việc cho phép Trường và Trường Đại học Trung Nguyên (Đài Loan) thực hiện Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân QTKD.

29/9/2011: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 4830/QĐ- BGDĐT về việc cho phép Trường và Trường Đại học Minh Truyền (Đài Loan) thực hiện Chương trình liên kết đâo tạo cấp bằng Cử nhân QTKD chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế và Quản lý.

29/9/2011: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 4831/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Trường và Trường Đại học Khoa học Cao Hùng (Đài Loan) thực hiện Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh.

11/12/2012: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 5503/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Trường và Trường Đại học Nghĩa Thủ (Đài Loan) thực hiện Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh và Thạc sỹ Tài chính.

17/01/2013: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 251/QĐ- BGDĐT về việc cho phép Trương và Trường Đại học Khoa học úng dụng Cao Hùng (Đài Loan) thực hiện Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Thạc sỹ Quản trị công nghiệp.


 Chuẩn bị kỷ niệm 20 năm thành lập, trường đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm

06/9/2013: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 3652/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Trường đào tạo ngành Quản lý nhà nước trình độ đại học.

26/9/2013: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 4238/QĐ- BGDĐT về việc cho phép Trường đào tạo các ngành Thiết kế công nghiệp, thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất trình độ đại học.

26/9/2013: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 5088/QĐ- BGDĐT về việc cho phép Trường đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm trình độ Thạc sỹ.

08/4/2014: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 1218/QĐ- BGDĐT về việc cho phép Trường đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh trình độ Tiến sĩ

03/7/2014: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 2268/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Trường đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế trình độ đại học.

04/9/2014: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 3409/QĐ- BGDĐT về việc cho phép Trường đào tạo ngành Luật kinh tế trình độ đại học.

17/10/2014: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 4638/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Trường đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô trình độ đại học.

20/10/2014: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 4688/QĐ- BGDĐT về việc cho phép Trường đào tạo liên thông từ trung cấp trình độ đại học.

09/12/2014: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Công văn số 7118/CV-BGDĐT về việc mở lớp đào tạo liên thông trình độ đại học, hình thức vừa làm vừa học tại các địa phương.

28/01/2015: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 306/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Trường đào tạo trình độ thạc sĩ, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh.

01/4/2015: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 2692/QĐ- BGDĐT về việc tặng Bằng khen cho Công đoàn Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

19/11/2015: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 5758/QĐ- BGDĐT về việc cho phép Trường đào tạo ngành Y đa khoa và Dược học.

07/8/2016: Đại hội cổ đông lần thứ XVIII thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020, GS Trần Phương được bầu làm Chủ tịch HĐQT và Hiệu trưởng.

12/10/2016: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 4497/QĐ- BGDĐT vê việc cho phép Trường đào tạo trình độ thạc sĩ, chuyên ngành Kiến trúc.

12/10/2016: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 4513/QĐ- BGDĐT về việc tặng Bằng khen cho 04 tập thể thuộc Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

09/11/2016: Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ra Quyết Định Số 5136/QĐ BGDĐT về việc tặng cho phép Trường đào tạo trình độ Thạc sĩ, chuyên ngành Công nghệ Thông tin.

08/11/2016: Chủ tịch nước ra Quyết định số 2357/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường.

 

 Chủ nhiệm của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhì đồng của Quốc hội Viện sĩ Giáo sư Đào Trọng Thi tới thăm trường trao đổi về các vấn đề giáo dục đại học

 

 

  • tags
Tin khác